Thông báo lịch khai giảng

Thông báo kết quả thi

LỊCH THI SÁT HẠCH CNTT CƠ BẢN & NÂNG CAO ĐỢT 18-22/7/2020

Các bạn tìm xem số báo danh của mình trong từng phòng rồi dò ngược lên file lịch thi để nắm thời gian cụ thể.

Các bạn chú ý : Tài khoản ôn thi thử trước đó không phải là tài khoản thi chính thức. Tài khoản, mật khẩu thi chính thức sẽ được dán trước cửa phòng thi.

Các bạn đến trước thời gian thi 15p, đem theo CMND và bút vào phòng thi.

Lưu ý không mang điện thoại vào phòng thi. Tài khoản cá nhân các bạn tự bảo quản.

Mọi thắc mắc liên hệ: fb Cô Hoài Thương 0935.052.940 or cô Ngọc Lâm 0905.264.292

Chúc các bạn thi tốt!

LỊCH THI SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ TIN HỌC ĐỢT 04-09/7/2020

Các bạn tìm xem số báo danh của mình trong từng phòng rồi dò ngược lên file lịch thi để nắm thời gian cụ thể.

Các bạn chú ý : Tài khoản ôn thi thử trước đó không phải là tài khoản thi chính thức. Tài khoản, mật khẩu thi chính thức sẽ được dán trước cửa phòng thi.

Các bạn đến trước thời gian thi 10p, đem theo CMND và bút vào phòng thi.

Lưu ý không mang điện thoại vào phòng thi. Tài khoản cá nhân các bạn tự bảo quản.

Mọi thắc mắc liên hệ: fb Cô Msita Ngọc Bích 0966.096.475 or cô Ngọc Lâm 0905.264.292

Chúc các bạn thi tốt!

LỊCH THI SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ TIN HỌC ĐỢT 20-22/6/2020

Các bạn tìm xem số báo danh của mình trong từng phòng rồi dò ngược lên file lịch thi để nắm thời gian cụ thể.

Các bạn chú ý : Tài khoản ôn thi thử trước đó không phải là tài khoản thi chính thức. Tài khoản, mật khẩu thi chính thức sẽ được dán trước cửa phòng thi.

Các bạn đến trước thời gian thi 10p, đem theo CMND và bút vào phòng thi.

Lưu ý không mang điện thoại vào phòng thi. Tài khoản cá nhân các bạn tự bảo quản.

Mọi thắc mắc liên hệ: fb Cô Msita Ngọc Bích 0966.096.475 or cô Ngọc Lâm 0905.264.292

Chúc các bạn thi tốt!

LỊCH THI SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ TIN HỌC ĐỢT 6-9/6/2020

Các bạn tìm xem số báo danh của mình trong từng phòng rồi dò ngược lên file lịch thi để nắm thời gian cụ thể.

Địa điểm thi: Phòng máy Tầng 5 và tầng 8, khu C, Đại Học Đà Nẵng, 41 Lê Duẩn, Hải Châu, Đà Nẵng

Các bạn chú ý : Tài khoản ôn thi thử trước đó không phải là tài khoản thi chính thức. Tài khoản, mật khẩu thi chính thức sẽ được dán trước cửa phòng thi.

Các bạn đến trước thời gian thi 10p, đem theo CMND và bút vào phòng thi.

Lưu ý không mang điện thoại vào phòng thi. Tài khoản cá nhân các bạn tự bảo quản.

Mọi thắc mắc liên hệ: fb Cô Msita Ngọc Bích 0966.096.475 or cô Ngọc Lâm 0905.264.292

Chúc các bạn thi tốt!

LỊCH THI SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ TIN HỌC ĐỢT 23-25/5/2020

Các bạn tìm xem số báo danh của mình trong từng phòng rồi dò ngược lên file lịch thi để nắm thời gian cụ thể.

Các bạn chú ý : Tài khoản ôn thi thử trước đó không phải là tài khoản thi chính thức. Tài khoản, mật khẩu thi chính thức sẽ được dán trước cửa phòng thi.

Các bạn đến trước thời gian thi 10p, đem theo CMND và bút vào phòng thi.

Lưu ý không mang điện thoại vào phòng thi. Tài khoản cá nhân các bạn tự bảo quản.

Mọi thắc mắc liên hệ: fb Cô Msita Ngọc Bích 0966.096.475 or cô Ngọc Lâm 0905.264.292

Chúc các bạn thi tốt!

KẾT QUẢ THI NÂNG CAO VÀ QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 09-13/5/2020

- Các bạn xem điểm thi của mình và kiểm tra thông tin cho chính xác để làm chứng chỉ nhé.
- Mọi thắc mắc các bạn vui lòng liên hệ: Cô Msita Ngọc Bích 0966.096.475 or Ms Ngọc Lâm 0905.264.292  trước ngày 20/5/2020
Trân trọng!

KẾT QUẢ THI CƠ BẢN VÀ QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 09-13/5/2020 -

- Các bạn xem điểm thi của mình và kiểm tra thông tin cho chính xác để làm chứng chỉ nhé.
- Mọi thắc mắc các bạn vui lòng liên hệ: Cô Msita Ngọc Bích 0966.096.475 or Ms Ngọc Lâm 0905.264.292  trước ngày 20/5/2020
Trân trọng!

KẾT QUẢ THI TIN HỌC NÂNG CAO ĐỢT 4 - 5/01/2020

- Các bạn kiểm tra thông tin của mình cho chính xác để làm chứng chỉ nhé.
- Những bạn nào thi nâng cao mà rớt modun (word, excel, pp) thì phải đăng ký thi lại ngay đợt tiếp theo sau khi có thông báo kết quả thi 
- Lệ phí thi lại cho mỗi modun là 250k
- Qúa 2 tháng không đăng ký thi lại thì các bạn sẽ bị hủy kết quả thi trước đó.
- Mọi thắc mắc các bạn vui lòng liên hệ: Ms Ngọc Lâm 0905.264.292 or 0236.2240.741 đến ngày 14/1/2020
Thân!

KẾT QUẢ THI TIN HỌC CƠ BẢN ĐỢT 4 - 5/01/2020

- Các bạn kiểm tra thông tin của mình cho chính xác để làm chứng chỉ nhé.
- Mọi thắc mắc các bạn vui lòng liên hệ: Ms Ngọc Lâm 0905.264.292 or 0236.2240.741 trước ngày12/1/2020
Thân!

KẾT QUẢ THI TIN HỌC CƠ BẢN & NÂNG CAO ĐỢT 21 - 23/12/2019

- Các bạn kiểm tra thông tin của mình cho chính xác để làm chứng chỉ nhé.
- Những bạn nào thi nâng cao mà rớt modun (word, excel, pp) thì phải đăng ký thi lại ngay đợt tiếp theo sau khi có thông báo kết quả thi 
- Lệ phí thi lại cho mỗi modun là 250k
- Qúa 2 tháng không đăng ký thi lại thì các bạn sẽ bị hủy kết quả thi trước đó.
- Mọi thắc mắc các bạn vui lòng liên hệ: Ms Ngọc Lâm 0905.264.292 or 0236.2240.741 trước ngày 26/12/2019
Thân!