LỊCH THI SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ TIN HỌC ĐỢT 09,10.2020

Các bạn tìm xem số báo danh của mình trong từng phòng rồi dò ngược lên file lịch thi để nắm thời gian cụ thể.

Các bạn chú ý : Tài khoản ôn thi thử trước đó không phải là tài khoản thi chính thức. Tài khoản, mật khẩu thi chính thức sẽ được dán trước cửa phòng thi.

Các bạn đến trước thời gian thi 15p, đem theo CMND và bút vào phòng thi. Lưu ý đeo khẩu trang và sát khuẩn tay khi vào phòng thi.

Mọi thắc mắc liên hệ: fb Cô Msita Ngọc Bích 0966.096.475 (hoặc 0236.2240.741)

 

Chúc các bạn thi tốt!

LỊCH THI CƠ BẢN PHÒNG 1: PHÒNG 2: PHÒNG 3: PHÒNG 4: PHÒNG 5: PHÒNG 6: PHÒNG 7: PHÒNG 8: PHÒNG 9: PHÒNG 10: PHÒNG 11: PHÒNG 12: PHÒNG 13: PHÒNG 14: PHÒNG 15: PHÒNG 16: PHÒNG 17: PHÒNG 18: PHÒNG 19: PHÒNG 20: PHÒNG 21: LỊCH THI NÂNG CAO PHÒNG 1 NÂNG CAO: PHÒNG 2 NÂNG CAO: PHÒNG 3 NÂNG CAO: PHÒNG 4 NÂNG CAO: PHÒNG 5 NÂNG CAO: PHÒNG 6 NÂNG CAO: PHÒNG 7 NÂNG CAO: PHÒNG 8 NÂNG CAO: PHÒNG 9 NÂNG CAO: PHÒNG 10 NÂNG CAO: PHÒNG 11 NÂNG CAO: PHÒNG 12 NÂNG CAO: PHÒNG 13 NÂNG CAO: PHÒNG 14 NÂNG CAO: