LỊCH THI SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ TIN HỌC ĐỢT 23-25/5/2020

Các bạn tìm xem số báo danh của mình trong từng phòng rồi dò ngược lên file lịch thi để nắm thời gian cụ thể.

Các bạn chú ý : Tài khoản ôn thi thử trước đó không phải là tài khoản thi chính thức. Tài khoản, mật khẩu thi chính thức sẽ được dán trước cửa phòng thi.

Các bạn đến trước thời gian thi 10p, đem theo CMND và bút vào phòng thi.

Lưu ý không mang điện thoại vào phòng thi. Tài khoản cá nhân các bạn tự bảo quản.

Mọi thắc mắc liên hệ: fb Cô Msita Ngọc Bích 0966.096.475 or cô Ngọc Lâm 0905.264.292

Chúc các bạn thi tốt!

LỊCH THI CƠ BẢN DANH SÁCH THI CƠ BẢN PHÒNG 1: PHÒNG 2: PHÒNG 3: PHÒNG 4: PHÒNG 5: PHÒNG 6: PHÒNG 7: PHÒNG 8: PHÒNG 9: PHÒNG 10: PHÒNG 11: PHÒNG 12: PHÒNG 13: PHÒNG 14: PHÒNG 15: PHÒNG 16: PHÒNG 17: PHÒNG 18: PHÒNG 19: LỊCH THI NÂNG CAO DANH SÁCH THI NÂNG CAO PHÒNG 1: PHÒNG 2: PHÒNG 3: PHÒNG 4: PHÒNG 5: PHÒNG 6: PHÒNG 7: PHÒNG 8: PHÒNG 9: PHÒNG 10: PHÒNG 11: