LỊCH THI SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ CNTT ĐỢT 04-05.1.2020

Các bạn xem số báo danh của mình rồi dò ngược lên lịch thi để nắm thời gian cụ thể.
Các bạn chú ý : Tài khoản ôn thi thử trước đó không phải là tài khoản thi chính thức. Tài khoản, mật khẩu thi chính thức sẽ được dán trước cửa phòng thi. 
Các bạn đến trước thời gian thi 15p, đem theo CMND và bút vào phòng thi.
Mọi thắc mắc liên hệ: fb Msita Ngọc Bích 0966.096.475 (hoặc 0236.2240.741)

Chúc các bạn thi tốt!

LỊCH THI CƠ BẢN: NÂNG CAO: